📗Apakah Orang-Orang Kafir itu Seluruhnya Berada dalam Satu Tingkatan? Apa Hukum Mendoakan Hidayah Bagi Orang Kafir?

Syaikh Abdullah bin Abdirrohim al-Bukhari hafidzhahullah menyatakan:

الكفار ليسوا بدرجة واحدة منهم الحربي ومنهم الذمي ومنهم المستأمن والمعاهد.

ولهذا جاء عن عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة في المصنَّف قال: قال (لا بأس أن يقول المسلم لليهودي أو النصراني هداك الله يعني يدعو الله له بالهداية)

Orang-orang kafir itu tidak semuanya berada dalam satu tingkatan. Di antara mereka ada kafir harbi (yg memerangi Islam), ada yg dzimmi, ada yg musta'man, ada yg mu'ahad.

Karena itu, terdapat atsar dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam Mushonnafnya beliau berkata: tidak mengapa seorang muslim berdoa kepada seorang Yahudi atau Nashrani: semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, yaitu mendoakan hidayah untuk kafir tsb.

(Pelajaran syarh al-Ushuluts Tsalatsah, dars yg kedua)

Sumber : http://ar.miraath.net/fawaid/3989

💡💡📝📝💡💡

WA al-I'tishom