📚 Talqin Aqidah Untuk Anak Muslim.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
✒️ Al-Ustadz Abu 'Ali Zainal Abidin bin Ja'far at thabarany حفظه ا لله

🍓🌱🍓🌱🍓🌱🍓🌱🍓🌱🍓

🍍لا ي شي الله خلقك ؟
Untuk apa Allah menciptakan - mu ?


🍍 لعبادته.
Untuk beribadah kepada-nya.


🍍 اي شي ء عبا دته ؟
Apa itu beribadah kepada-nya? 


🍍 تو حيده وطا عته ؟
Mentauhid - kan nya dan taat kepada-nya.


🍍 وما دليله ؟
Apa dalil - nya?


🍍قو له تعلى.
Firman Allah:


🍍 وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون.
"Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-ku" [ Qs. Adh Daariyat 59 ]

🍯 insya Allah bersambung.

💡sumber:  salinan dari Kitap Talqin aqidah untuk anak muslim [hal. 3]

WA al i'tishom