******************************
💎 PERMATA SALAF 💎
******************************

💥⛔️ORANG YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL ILMUNYA

✏️Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu berkata: “Ada tiga (golongan) yang tidak boleh diambil ilmunya, (yakni):

1⃣ Seseorang yang tertuduh dengan kedustaan,

2⃣ Ahlul bid’ah yang mengajak (manusia) kepada kebid’ahannya, dan

3⃣ seseorang yang dirinya didominasi oleh keraguan serta kesalahan-kesalahan.”

✏️Al-Imam Malik rahimahullahu berkata: “Tidak boleh seseorang mengambil ilmu dari empat (jenis manusia) dan boleh mengambilnya dari selain mereka (yaitu):

1⃣Ilmu tidak diambil dari orang-orang bodoh,

2⃣Tidak diambil dari pengekor hawa nafsu yang menyeru manusia kepada hawa nafsunya,

3⃣Tidak pula dari seorang pendusta yang biasa berdusta dalam pembicaraan-pembicaraan manusia meskipun tidak tertuduh berdusta pada hadits-hadits Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam,

4⃣Tidak pula dari seorang syaikh yang memiliki keutamaan, keshalihan serta ahli ibadah tetapi dia tidak lagi mengetahui apa yang tengah dibicarakannya.”

📖(An-Nubadz fi ‘Adab Thalabil ‘Ilmi, hal. 22-23)

👆Dikutip dari ebook situs asy-syariah.com


〰〰〰〰〰〰〰〰
📚 WA Salafy Kendari 📡